Khan Academy
2004 – godine, Salman Khan , tada fond analitičar , počeo je sa postavljanjem matematičkih tutorijala na YouTube-u . Šest godina kasnije , on je postavio više od 2.000 uputstva, koji su pregledani na sajtu www.khanacademy.org gotovo 100.000 puta svakog dana .
O osnivaču
Osnivač Kan Akademije (Khan Academy), Salman Kan (Salman Khan), je […]